Wilma

Terramirandos Daisy 20160902_kull3_7322 Wilma 8,5 uke 20160904_092844 Foto: Truls Jørgensen Wilma har flyttet til familien Lyse/Jørgensen på Vassøy utenfor Stavanger.