Wilma

Terramirandos Daisy

20160902_kull3_7322
Wilma 8,5 uke

20160904_092844
Foto: Truls Jørgensen
Wilma har flyttet til familien Lyse/Jørgensen på Vassøy utenfor Stavanger.